Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association

From ScoutWiki, For Everyone, Everywhere involved with Scouting and Guiding...
Jump to navigation Jump to search
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association
Headquarters Ulica Janeza Pavla II. 13
Location Ljubljana
Country Slovenia
Founded March 31, 1990
Membership 4,500
Chief Scout Barbara Pavlakovič
Affiliation World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Website
http://zskss.skavt.net/

Scouting portal

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS, Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association) is the national Guiding organization of Slovenia. Guiding in Slovenia was started in 1922. The ZSKSS was founded on March 31, 1990 and became a member of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts in 1996. The overall organization is coeducational. Patrols are single-sex, while united in a mixed troop.[1] The ZSKSS has about 4,500 members in 72 groups all over Slovenia.

Affiliated to ZSKSS is the Slovenska Zamejska Skavtska Organizacija (SZSO) serving Slovenian Scouts in Friuli-Venezia Giulia in Italy, which is also affiliated to the Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.[2]

For individual members of ZSKSS, Zveza tabornikov Slovenije, the Slovenian WOSM member, guarantees the right of personal WOSM-membership.

History

Main article at History of Slovenian Scouting

Program

Sections

The association works in three age sections:

Mottos

The Beaver Scout Motto is Trden jez, translating as Solid dam in Slovenian. The Cub Scout Motto is Kar najbolje, translating as The best possible in Slovenian. The Scout Motto is Bodi pripravljen!, translating as Be Prepared in Slovenian. The Rover Scout Motto is Služiti drugemu, translating as To serve others in Slovenian.

Scout Oath

Pri svoji vesti obljubljam, da si bom z vso močjo prizadeval vestno služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.

On my honor I promise that with divine help I will conscientiously serve God and my native land, help other people and obey the Guide/Scout Law.

Scout Law

 • Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje
  A Guide's/Scout's honor is to be trusted.
 • Skavt je zvest Bogu in domovini
  A Guide/Scout is loyal to God and homeland.
 • Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo
  A Guide/Scout helps others and does at least one Good Turn every day.
 • Skavt je prijatelj vsakomur in vsem skavtom in skavtinjam brat
  A Guide/Scout is a friend to all, and a sister/brother to every other Scout.
 • Skavt je plemenit
  A Guide/Scout is couteous.
 • Skavt spoštuje naravo in v njej vidi božje delo
  A Guide/Scout respects nature seeing in it the work of God.
 • Skavt uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti
  A Guide/Scout obeys her/his parents and her/his superiors and conscientiously performs her/his duries.
 • Skavt si v težavah žvinga in poje
  A Guide/Scout whistles and sings in difficulties.
 • Skavt je delaven in varčen
  A Guide/Scout is hard-working and thrifty.
 • Skavt je čist v mislih, besedah in dejanjih
  A Guide/Scout is clean in thought, word, and deed.

Sources

 • World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau (1997), Trefoil Round the World. Eleventh Edition 1997. ISBN 0-900827-75-0

References


External links


sl:Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov